Vážený bratře legionáři-válečný veteráne,

v současné době rozvíjím vlastní iniciativu boje proti Posttraumatické stresové poruše -PTSD, která se vyskytuje u některých válečných veteránů, vojáků AČR, po návratu ze zahraničních operací a způsobuje řadu problémů a obtíží v jejich osobním a společenském životě. Jejich životní problémy mají hodně co do činění s touto psychickou a emocionální poruchou, kterou získali v důsledku pobytu v zónách válečných konfliktů.

Podle mého názoru naše oficiální instituce na rozdíl od zahraničí nevěnují této problematice patřičnou a náležitou (skoro vůbec žádnou) pozornost a v případě nežádoucího chování a jednání se spíše uchylují k administrativním a represivním opatřením vůči jednotlivci, než aby zkoumaly skryté, hlubší příčiny a snažily se nalézat preventivní nápravná opatření v řešení a především předcházení možných emocionálních problémů.

Chybu spatřuji především na naší straně, v naší činnosti jako legionářů a válečných veteránů a také v tom, že nejsme dostatečně průrazní, nestavíme naše instituce - především ministerstvo obrany -  před hotovou věc, a že nejsme schopni nabídnout hotová řešení, jejichž naplnění pak budeme důsledně prosazovat.

Populárně naučná studie o Posttraumatické stresové poruše (PTSD), kterou jsem zpracoval s využitím zahraničních materiálů a na základě vlastních zkušeností, má za cíl seznámit širší odbornou veřejnost s potíži, se kterými se musí vyrovnávat určitá - riziková - část našich vojáků-válečných veteránů po návratu z míst válečných konfliktů a zároveň vyburcovat vojensko-odbornou veřejnost, především členy Československé obce legionářské a Sdružení válečných veteránů ČR k boji proti této zákeřné psychické poruše a poskytování pomoci naším bratrům a sestrám.

            Mám za to, že vyvěšení této studie na webových stránkách ČsOL a SVV ČR by mohlo alespoň částečně tento cíl naplnit a potřebnou diskuzi vyvolat. Zároveň Tě bratře jako legionáře a zkušeného veterána prosím, pokud budeš mít čas, ochotu a zájem, o zaslání Tvého názoru k této odborné studii ve formě recenzní standardní tabulky odborného vojenského časopisu Vojenské rozhledy, ve kterých hodlám tento materiál zveřejnit a tím ho zpřístupnit co nejširšímu okruhu čtenářů.

            Kontaktní adresa: Jaroslav Kulíšek, Foerstrova 970/1, OLOMOUC-NOVÁ ULICE PSČ 779 00, email: jardakulda@hotmail.com, Mobil: 728 150 122.

            Děkuji za pochopení a přeji pohodový víkend

                                                                                                                      Jaroslav Kulíšek 

Vitamíny a minerály pro zdraví a krásu