Přátelé veteráni a bratři,
            Dovoluji si Vás oslovit v následující věci.

            Již tradičně, nyní v letošním roce jubilejně (7), proběhne v říjnu (15.-16.10.) v Komorním Hrádku „Setkání bývalých vojenských pozorovatelů OSN/OBSE“. Akci organizuje KO SVV ve spolupráci s Jednotou ČsOL Středočeského kraje.
            Zpravidla vždy již od června „visí“ na webu „legionář.org“ upozornění s pozvánkou na akci. Všichni krajští lídři mají k dispozici centrální roční Plán akcí SVV, kde je tato akce uvedena. Netvrdím, že máme malou účast (ne tolik jako Tibor v Krumlově), ale většinou se sejdou vždy skoro stejné tváře a mezi nimi je procento bývalých pozorovatelů relativně nízké. Nechci aby to vyznělo, že to je akce „jen pro pozorovatele“, naopak, jsme rádi, že se sejdou všichni,kdo se chtějí pobavit. Vzhledem k tomu, že v letošním roce oslavuje ŠVS Komorní Hrádek 20let od svého založení a většina pozorovatelů prošla tímto střediskem, ať již v kurzu pro pozorovatele, nebo v kurzech jazykových, určitě by nebylo od věci si možná zavzpomínat.
            Obracím se na Vás s prosbičkou. Bylo by možno z Vaší strany oslovit bývalé vojenské pozorovatele, které máte v evidenci (pokud o nich máte přehled)?
            Rádi bychom nějakým způsobem chtěli dát dohromady jejich adresy (nejlépe mailové) a centrálně je oslovit a pozvat je na Setkání.
            Byli bychom vděčni za kontakt na někoho v kraji, kdo by nám pomohl „nabalit“ co nejvíce lidí do takto vznikající databáze.

            Jen Kurzem pro vojenské pozorovatele prošlo za existenci Skupiny speciální přípravy v ŠVS 1990-2003 (v rámci „reoredy“ byla k 1.12.2003 zrušena a výuka se přestěhovala do Vyškova) více než 400 posluchačů a další desítky pozorovatelů bylo vysláno do misí díky svým jazykovým znalostem bez kurzu, protože byl nedostatek jazykově vybavených lidí a bylo třeba plnit závazky, které na sebe stát vzal podpisem různých smluv.

            Předem děkujeme za jakýkoli kontakt.

Za organizátory:
Pplk. v zál. Ing. Miroslav MAREK
Předseda Jednoty ČsOL Stř.kraje
keram.m@seznam.cz
tel.:606311686


pplk. v zál. Dr.Stanislav Švidek
člen výboru KO SVV Stř.kraje
svidek.stan@seznam.cz
tel.:732614941

Steppery pro pálení tuků a tvarování postavy