Web Jednoty Československé obce legionářské a

Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje

Dokument bez názvu

Manifestační sněm

Mgr. Pavel Skácel pplk.v.v.
Předseda Jednoty ČSOL MS kraje
Mise UNPROFOR a UNGCI

Bratři legionáři a veteráni,                                                            12.4.2011

Dovolte mi, abych Vás touto cestou co nejsrdečněji pozdravil. Kdysi nedávno jste se přihlásili do sdružení a nebo jednoty, kde mám tu čest být předsedou. Jsme rozptýleni po celém kraji. Je obtížné se setkávat. Naštěstí existuje internet a možnost psaní. Chci Vás seznámit s úkoly, které nás v nejbližší době čekají.

Obec legionářská se chystá k velkým oslavám 90 let existence. U té příležitosti bude svolán 4.6. 2011 do Prahy na památný Vítkov sněm, abychom si připomněli nejen výročí, ale význam okamžiku, kdy se legionáři spojili a ustavili organizaci, která s přestávkami přetrvala a existuje dodnes. Ukážeme také veřejnosti jaká je čest být pokračovateli tradic pomocníků zakladatelů našeho státu.

Aby se 4.6. mohl sněm uskutečnit , potřebujeme zvolit delegáta a dva čestné hosty sněmu, schválit úpravy stanov a jednotnou kandidátku, zvolit svého zástupce do republikového výboru ČSOL a jeho náhradníky. Zároveň se poradit jak přispějeme k další práci jednoty.
 
Proto svolávám do Opavy na 28. 4 . 2011 ve 13.30, do prostor Brigády pasivních systémů a elektronického boje na Jaselské ulici mimořádnou členskou schůzi. Jedním z bodů programu bude i otázka, jak a proč dále v jednotném úsilí spolkové práce pokračovat. Nebo také nepokračovat.

Věříme, že najdeš čas a ukážeš se mezi námi v kolektivu nositelů a pokračovatelů legionářských tradic. Nebo alespoň budeš reagovat na tento dopis. Aby naše jednání bylo krátké a efektivní, všechny projednávané materiály jsou na našem webu k dispozici a prostudování. 

S legionářským pozdravem „Věrnost za věrnost“

Pavel Skácel Mgr
Kontakt : gsm. 602585184
mail. paska@email.cz
Adr.  Hradec nad Moravicí 74741 Podolská 88

 

Další dokumenty:
Dopis jednotám 21. 3. 2011 Návrh stanov 2011 Příloha č. 4 ke zprávě o konání valné hromady
Životopis Boček Životopis Budinský Životopis Černoch
Životopis Cigánik Životopis Ditrichová Životopis Gábor
Životopis Hofrichter Životopis Mareček Životopis Mirkovič
Životopis Přerovský Životopis Řepka Životopis Sitta
Životopis Štícha Životopis Švidek Životopis Mojžíš
Posilování a kulturistika, trénink i výživa
© svv-msk