Web Jednoty Československé obce legionářské a

Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje

Vážení kolegové,
Obrátil se na nás s prosbou o spolupráci Mgr. Pavel Král, kterého již znáte z předchozích výzkumných úkolů, týkajících se problematiky válečných veteránů, na jejichž organizaci jsme se také podíleli.
Pro Vaši informaci cituji text jeho žádosti:
„Provádím v současné době výzkum týkající se vlivu účasti v zahraničních misích na duševní zdraví. Snažím se prokázat, že účast v misích se v mnoha případech projevila negativně na duševním zdraví a psychické pohodě veteránů. Vím, že takových výzkumů bylo již provedeno mnoho (a ještě asi dost bude). Nicméně tato práce je realizována zcela mimo rezort MO, je zcela mou soukromou aktivitou a není za ní žádná "objednávka".
Doporučujeme, abyste jeho prosbě vyhověli a přiložený dotazník vyplnili a poslali. Výstupy z těchto výzkumů jsou prospěšné i pro práci našeho sdružení.

Vzhledem k tomu, že jde o anonymní výzkum, nemusíte jej odesílat ze své adresy, ale vyplněný dotazník lze také odeslat z e-mailové schránky: veterani.dotaznik@seznam.cz – tu otevřete přístupovým heslem: veterani

Dotazník odešlete na e-mailovou adresu kral-pavel@seznam.cz; sem také můžete adresovat své případné dotazy

Děkujeme za spolupráci
Katka Jindrová a Láďa Sornas

Přílohy:
DOTAZNÍK

© svv-msk
Spalovač l-karnitin pro spalování tuků