Web Jednoty Československé obce legionářské a

Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje

Pamětní pochod Charkov – Sokolovo 1943, závod tříčlenných družstev na 50 km

Místo konání: Jihlava

Ve dnech 3. a 4. března 2012 se uskuteční třetí ročník Pamětního pochodu Charkov – Sokolovo 1943, jehož cílem je připomenutí poslední fáze pochodu při přesunu Československé jednotky na frontu, hrdinství československých vojáků, mužů a žen, kteří dobrovolně odcházeli bránit ideály v té době okupovaného Československa.

Akci organizuje Pěší rota aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství Jihlava společně s Krajským vojenským velitelstvím Jihlava, Svaz válečných veteránů a Česká obec legionářská.

Pamětní pochod se uskuteční formou závodu tříčlenných pěších družstev. Trasa pochodu povede z Krajského vojenského velitelství Jihlava (Vrchlického 14) severovýchodním směrem, cca 50 km. Pochod bude probíhat převážně za tmy po silnicích, polních nebo lesních komunikacích. Družstva budou vybavena od pořadatelů pouze mapou s určením kontrolních bodů a rozkazem pro přesun do cílového bodu. Prezentace přihlášených družstev proběhne dne 3. března 2012 do 16.00 hodin na Krajském vojenském velitelství Jihlava. Postupné zahájení přesunu poté začne od 17.45 hodin. Předpokládaný příchod všech družstev do cíle je do 6.00 hodin dne 4. března 2012, kde se následně v 11.00 hodin uskuteční slavnostní nástup zúčastněných a vyhodnocení pochodu.

Organizátoři se těší na účast družstev aktivních záloh, Svazu válečných veteránů ČR, České obce legionářské a široké civilní veřejnosti.

Podání přihlášek je možné do 23. února 2012 na email: 191.strazni.rota@seznam.cz, 191.velitel.roty@email.cz. Případné telefonické informace je možné získat u velitele roty aktivních záloh nadporučíka Karla Hanáka, tel.: 724 232 839, nebo rotmistra Radima Chrásta, tel.: 777 001 291.

Kontaktní osoba: Libuše Pavlíčková, tisková a informační pracovnice Krajského vojenského velitelství Jihlava, tel.: 973 454 305, 603 365 622.

© svv-msk