Web Jednoty Československé obce legionářské a

Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje

Dokument bez názvu

Novinky

3.7.2016 Proběhla vzpomínková bohoslužba v Husově sboru v Ostravě - Zábřehu k 99. výročí bitvy u Zborova. U obnoveného hrobu jsme si připomenuli památku bratra Rudolfa Rajnocha a vzpomínkou jsme si uctili i bratra Jana Satorie. Podrobnosti jsou v přiložené prezentaci. Hlavní podíl na uskutečnění těchto akcí má bratr Václav Zavadil.Prezentace
4.6. 2016 proběhla ČLENSKÁ SCHŮZE ČSOL JEDNOTY MSK na zámku v Hradci nad Moravicí. S průběhem tohoto jednání se seznámíte v přiložené prezentaci. Zhodnotili jsme první půlrok od VČS v listopadu 2015 a stanovili jsme si úkoly na další období. Součástí jednání byla i prohlídka prostor Bílého zámku.Prezentace
11.-14.3.2016 V těchto dnech jsme se zúčastnili dvou akcí, které jsou zdokumentovány v přiložené prezentaci. Naše účast na FOR MODEL 2016 Flora Olomouc ve dnech 11.-13.3.2016 a organizace a účast patnácti členů na pietním aktu před budovou KŘ Policie ČR MSK dne 14.3.2016 u příležitosti 77. výročí obsazení města Ostravy hitlerovským Německem. Poděkování patří především manželům Adamusovým a bratru Francírkovi. Prezentace
17. 2. 2016 Naše jednota ČsOL Opava zve veřejnost na setkání při příležitosti 132. výročí narození Joži Davida - legionáře, novináře, významného politika a čestného občana Opavy. Setkání se uskuteční u jeho památníku na konci Bílovecké ulice v Kylešovicích (zastávka MHD - Správa a údržba silnic) 17. února 2016 v 16:00 hodin.
23.1. 2016 Absolvovali jsme již III. zimní legiomarš na horu Polední u Bystřice nad Olší. U památníku generála Šnejdárka se ve 13 hodin sešlo 110 vlastenců, kteří absolvovali pietní akt. Přišli i zástupci z Polska a Slovenska. Přítomno bylo i pět členů naší jednoty. Krásné fotografie, které jsou v přiložené prezentaci, pořídila sestra Adamusová. Prezentace
21.1. 2016 Proběhl pietní akt „Pocta padlým v sedmidenní válce o Těšínsko“ na městském hřbitově v Orlové. Děkujeme všem účastníkům a zvláště hlavním organizátorům. Pozitivem je přítomnost polských zástupců! Atmosféru přibližují přiložené fotografie. Fotografie
20. 1. 2016 Pietní akt u „Památníku pochodů smrti“ v Hradci nad Moravicí. Připomínka pohnutých události zimy na přelomu roku 1944-45, kdy na sklonku II. světové války se fašismus pokoušel zahladit stopy zvěrstev, kterých se v průběhu války dopouštěl. Průběh přibližuje přiložená prezentace. Přítomno 6 členů naší jednoty. Prezentace
21. 11. 2015 Proběhla střelecká soutěž ČsOL Jednoty MSK O pohár pěchotního srubu OP-S-25 U trigonometru ve střelbě z ručních zbraní. V kategorii žen se na prvním místě umístila Kristýna Veselá, druhé místo patřilo Lence Kaštilové. V kategorii mužů obsadili první místa Robert Hopjan (nástřelem 194 bodů), Jiří Kaštil (182) a Tomáš Gergišák (176). Průběh dokumentují přiložené fotografie.Fotografie
17.11. 2015 Proběhla naše výroční členská schůze Jednoty Moravskoslezského kraje. Jednání bylo přítomno 36 sester a bratrů. Průběh Vám přiblíží přiložená prezentace. Prezentace
10. a 11.11. 2015 V těchto dnech proběhl v Praze na Vítkově Sněm ČsOL. Byly zde nově schváleny Stanovy ČsOL, schváleno bylo i Programové prohlášení ČsOL na roky 2015-2019. Předsedou byl zvolen opět br. MUDr. Pavel Budinský PhD., MBA a 1. místopředsedou opět br. MUDr. Jindřich Sitta. V ostatních funkcích došlo k výrazným změnám. Fotografie z této významné události jsou v přiložené prezentaci. Prezentace
28. 10. 2015 V tento den české státnosti jsme důstojně oslavili vznik samostatného Československého státu v Opavě a v Milostovicích. Přítomno bylo 22 členů naší Jednoty, kteří se aktivně podíleli na průběhu oslav. Více Vám napoví přiložená prezentace. Prezentace
3. 10. 2015 Česká křesťanská akademie Místní skupina Praha 3 ve spolupráci s vinohradským sborem ČCE si Vás dovoluje pozvat na večer na kterém promluví, plk. Pavel Skácel účastník armádních misí JUDr. Cyril Svoboda 2002-2006 ministr zahraničí ČR o otázce "Vetřelci či uprchlíci" ? Akce se uskuteční dne 21.10.2015 pozvánka
20. 9. 2015 Dne 10.10.2015 proběhne pochod br. gen. Jana Satorie pozvánka na pochod a Setkání pevnostních muzeí, které proběhnou v rámci 820. výročí zahájení výstavby čs. pohraničního opevnění.pozvánka na setkání
25. 8. 2015 Nazdar sestry a bratři, zasílám Vám plán pietní poutě do Itálie - ta se uskuteční autobusem a bude náhradou za plánovanou pietní pouť do Srbska, která byla odsunuta na příští rok. Budete-li mít zájem se poutě zúčastnit, hlaste se prosím na sekretariátu: sekretariat@csol.cz, 224 266 235. Dále Vás zvu na tradiční setkání ve vojenské škole v Moravské Třebové, které se uskuteční od 25. (příjezd delegace ČsOL 16.00) - 26. 9. 2015 (předpokládaný konec programu 17.15). Program 26. 9. je věnován 80. výročí vzniku vojenského středního školství. V jeho rámci vystoupí například Josef Laufer. Jeho vystoupení začne v 16.00. Pietní cesta do Itálie
24. 8. 2015 Vážení, dovolte, abych vás pozval na akce, pořádané Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi. Pozvánky naleznete zde: Dětský den a Vzpomínka na padlé obránce hranic
25. 7. 2015 Rok se s rokem sešel a tradičně poslední červencová sobota patří Legiomarši - tentokrát se konal již 3. ročník. Přes počáteční ne příliš příznivé počasí se bez větších problémů podařilo absolvovat pietní akt na Polední, který byl tentokrát obohacen o odhalení pomníku Mistru Janu Husovi, jehož 600. výročí upálení jsme vzpomněli. Prezentace
21. 6. 2015 Zúčastnili jsme se vzpomínkového setkání u příležitosti 66. výročí násilné smrti armádního generála Heliodora Píky. Akce proběhla za účasti primátora Opavy Bc.Martina Vítečka, Konfederace politických vězňů ČR, 53.pluku průzkumu a elektronického boje a Junáku - svazu skautů a skautek ČR. Za Jednotu ČsOL MSK a SVV MSK se akce zúčastnili a květiny položili u pamětní desky na budově Hlásky: Vrtný J., Šveda V., Antl P., Gergišák T. a Babák J.Fotografie
18. 6. 2015 Bratr Antl se s kamarádem a svými syny zúčastnili pietního aktu před pražským pravoslavným chrámem sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ul., který připomněl 73.výročí boje parašutistů po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora RH. Po ceremoniálu si prohlédli vnitřní prostory chrámu, kde se konala mše a poté jsme položili květiny v kryptě pod chrámem, kde svedli parašutisté svůj poslední boj. Odpoledne zajeli do Lidic, kde jsem si prohlédli v muzeu výstavu věnovanou masakru a vypálení obce Lidice. Poté položili květiny k sousoší lidických dětí.Fotografie
6. 6. 2015 V Ostravě v hotelu MAX proběhla členská schůze Jednoty ČSoL MSK, jejímž hlavním cílem bylo ocenění aktivních členů naší Jednoty a zvolení delegátů na řádný republikový sněm, který proběhne 11.11.2015 v Praze. Průběh jednání přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
8. a 9. 5. 2015 Proběhlo vyvrcholení oslav 70-tého výročí ukončení nejstrašnější války v dějinách lidstva. Oslavy probíhaly na mnoha místech naší vlasti i ve světě. Průběh některých oslav přibližuje přiložená prezentace. Výbor děkuje především KVH Opava za množství odvedené práce na bunkru OP – 25 Trigonometr Milostovice. Prezentace
30. 4. 2015 V Moravskoslezském kraji proběhlo vyvrcholení oslav 70-tého výročí „Ostravsko-opavské operace“ v Komenského sadech v Ostravě. Oslavy probíhaly ale i na dalších místech naší vlasti. Průběh oslav v krajském městě přibližuje přiložená prezentace. Všem, kteří se podíleli na organizaci jednotlivých akcí, nebo se i jen zúčastnili - výbor děkuje.Prezentace
28. 4. 2015 Dočkali jsme se svého vlastního praporu! Přítomno bylo 21 členů jednoty, kteří se výraznou měrou podíleli na setkání veteránů v Ostravě, a při této příležitosti nám byl prapor hejtmanem kraje předán. Slavnostní předání přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
24. 4. 2015 V pátek jsme provedli slavnostní odhalení nového památníku „Pochodů smrti“ v Hradci nad Moravicí. Pietního aktu se zúčastnilo a aktivně se podílelo na organizaci 11 členů naší jednoty. Přítomno bylo celkem sto místních občanů a hostů. Průběh Vám přiblíží přiložená prezentace. Prezentace
11. 4. 2015 Přesně v 11 hodin 11. dubna nastoupila historicky uniformovaná a ozbrojená čestná jednotka na hlavním náměstí v Napajedlích. Pietní akt u příležitosti 140. výročí narození a 70. výročí úmrtí armádního generála Josefa Šnejdárka v jeho rodišti Napajedlích uspořádaly KVH Hraničářský pluk 19 a KVH Opava. Iniciativa k této akci vzešla z Jednoty ČsOL MS kraje. Fotografie
15. 3. 2015 Výstava ForModel 2015 proběhla 13. - 15. 3. 2015 na výstavišti Flora v Olomouci. Vystavovali jsme společně s Pěším plukem 6. Hanáckým generála Janina, Obcí Sokolskou - Olomouc a spoustou dalších pomocníků. Měli jsme zapůjčeny panely od ČSOL. Výstavu ForModel navštívilo za celý víkend přes 13 tis. lidí! Průběh akce je v prezentaci! Prezentace
14. 3. 2015 V sobotu jsme se zúčastnili před budovou Policie ČR v Ostravě pietního aktu, kterým jsme si připomenuli neslavné výročí obsazení Ostravy Hitlerovským Německem. Výbor Jednoty ČsOL MSK děkuje všem přítomným za účast. Obsah aktu přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
27. 2. 2015 Zveme Vás na I. střelecký memoriál Jiřího REGI Schamse, který proběhne 13. června 2015 v Žalanech. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek bude ihned po ukončení závodu předán rodině po příslušníkovi ozbrojených sil, který padl při výkonu služby. Podrobnosti na: regi-memorial.cz
31. 1. 2015 Tuto sobotu jsme důstojně vzdali poctu obětem Sedmidenní války. Děkujeme všem účastníkům a zvláště hlavním organizátorům v Orlové, manželům Bílským a bratru Kalovi. Děkujeme také fotografkám a fotografům za možnost zprostředkování atmosféry v přiložené prezentaci. Prezentace
24. 1. 2015 V sobotu proběhl II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ k uctění památky hrdinů padlých v bojích o Těšínsko v sedmidenní válce. Jeho průběh je v přiložené prezentaci. Akce byla velmi dobře zvládnuta a největší poděkování patří bratru Adamusovi a jeho týmu!! Poprvé byl pochod konán v roce 2013, jako reakce na poškození pomníku neznámými vandaly. Prezentace
4. 1. 2015 Na přelomu roku 2014/15 proběhlo několik událostí. Naposledy jsme se rozloučíli s Andrejem Kobou a Miloslavem Šafránem. Byli válečnými veterány, členy ČsOL a velkými kamarády. Proběhla střelecká soutěž o Pohár pěchotního srubu OP-S-25 U Trigonometru a na začátku roku 2015 tradiční Helfštýnská šlápota. S těmito událostmi Vás seznámí přiložená prezentace. Prezentace
22. 11. 2014 Proběhla Výroční členská schůze Jednoty ČsOL Moravskoslezského kraje. Tentokrát v Opavě v Jídelně u Minervy. Členové Jednoty byli seznámeni s činností od uplynulé VČS v roce 2013 a stanovili si úkoly na rok následující. Obsah jednání přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
28. 10. 2014 V tento sváteční den jsme důstojně oslavili vznik samostatného Československého státu – mimo jiná místa – i v Opavě a v Milostovicích. O jejich průběhu Vás informuje přiložená prezentace. Prezentace
11. 10. 2014 V Praze se uskutečnila Slavnostní rekonstrukce přísahy našich legionářů v Kyjevě. Při této příležitosti byl také zahájen provoz legiovlaku. Od jara příštího roku bude po pět let křižovat republiku a umožní lidem seznámit se na vlastní oči s tím, jak se ve vlaku žilo a bojovalo. Přítomni byli i zástupci naší Jednoty MSK, kteří obě události zdokumentovali do přiložené prezentace. Prezentace
6. 10. 2014 Šestičlená delegace naší Jednoty ČsOL MSK navštívila památné místo naší historie – Duklu – kde před 70-ti léty probíhaly těžké osvobozovací boje. Připomínkou budiž tato prezentace. Prezentace
28. 9. 2014 Na Sofijské náměstí v Kyjevě přijeli historičtí nadšenci odhalit pamětní desku vůbec první vzniklé vojenské formaci krajanů, která pak bojovala v první světové válce proti ústředním mocnostem. Přítomni byli i zástupci naší Jednoty. Atmosféru a historické souvislosti přiblíží přiložená prezentace. Prezentace
6. 9. 2014 ČsOL Jednota MSK ve spolupráci s Klubem vojenské historie Opava uspořádala VELKOU VZPOMÍNKOVOU AKCI VĚNOVANOU OSLAVĚ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČS. LEGIÍ. Hlavním obsahem oslav byla masivní ukázka cvičení československé branné moci v roce 1938 na linii čs. opevnění. Byla použita veškerá dostupná prvorepubliková technika a zbraně. Atmosféru přiblíží přiložené prezentace. 1. Prezentace
2. Prezentace
5. 9. 2014 Bratři a sestry ČsOL Jednoty Moravskoslezského kraje a členové Klubu vojenské historie Opava provedli slavnostní odhalení památníku u bunkru OP – 25 Trigonometr Milostovice, jako vzpomínku na 300 legionářů pocházejících z regionu Opavsko. Největší poděkování za vybudování tohoto krásného památníku patří akademické sochařce Janě Chráskové a jejímu synovi Pavlu Chráskovi. S průběhem Vás seznámí přiložená prezentace. Prezentace
26. 7. 2014 Proběhl II. legionářský marš, jehož trasy v délkách 10 km, 25 km a 50 km vedly po hřebenech Těšínských Beskyd. Ze startu odešlo zapsaných 381 osob, což je dvojnásobek loňské účasti. Všechny trasy vedly přes Polední, kde se většina účastníků v 11 hodin sešla, aby vzpomněli památku generála Josefa Šnejdárka. Atmosféru přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
23. 7. 2014 23.7.2014 Ve Vyškově-Dědicích se konal pietní akt nazvaný „Vzpomínka na občany Dědic padlé v 1. světové válce“. Akci spolu s Osadním výborem Dědice a Sokolem Dědice připravovali a na průběhu se aktivně podíleli členové Jednoty ČsOL MSK bratr Jiří Bílský, bratr Milan Kala a sestra Marie Bílská. Slavnostní projev pronesl bratr Bílský, fotodokumentaci pořizovala sestra Bílská. Kytici s nápisem „Česká armáda vždy věrná“ k pomníku položili bratr Bílský a Kala. Fotografie
8. 7. 2014 Dnes přicházím se smutnou zprávou. Zemřel Pavel Rusek, syn legionáře. Ze života odešel vzácný člověk. Aktivní pedagog, absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako přírodovědec zabýval geologií a mineralogií se zaměřením na Těšínsko. Více informací v přiloženém souboru.
29. 6. 2014 Náboženská obec Církve československé husitské, společně s Jednotou ČsOL Moravskoslezského kraje uspořádali bohoslužbu, při níž jsme si připomenuli dějinný význam bitvy u Zborova a husitské tradice Československých legií… Během vzpomínek byly položeny věnce k pamětní desce Československých legionářů v Husově sboru a po pietní akci také ke hrobu brigádního generála Jana Satorie na Městském hřbitově v Ostravě Zábřehu… Akce se zúčastnilo 14 členů naší Jednoty. O průběhu Vás informuje přiložená prezentace. Prezentace
21. 6. 2014 Dne 21.6.2014 uctili členové Sdružení válečných veteránů MSK památku Jana Kubiše připevněním věnce u pamětní desky, která je umístěna na hasičské zbrojnici v Sádku u Velkých Heraltic. V roce 1938 zde byli ubytováni vojáci pod velením četaře Jana Kubiše. Jeho jednotka střežila výstavbu stálého československého opevnění západně od Opavy. Vzpomínkové akce se zúčastnili: Vrtný Jiří, Šveda Václav, Hroza Zbyněk, Antl Pavel a rodinní příslušníci. Fotografie
14. 6. 2014 V sobotu proběhla v Ostravě v Hotelu MAX členská schůze naší Jednoty ČsOL MSK. Byla zaměřena na projednání úkolů v souvislosti s oslavami stého výročí vzniku legií. S průběhem jednání Vás seznámí přiložená prezentace. Prezentace
24. 5. 2014 V sobotu proběhla tradiční akce v Darkovičkách, na které se podíleli i naši členové. Krásné fotografie nafotila sestra Kateřina. Viz prezentace. Prezentace
15. 5. 2014 Byli jsme přítomni slavnostnímu zahájení výstavy ke stému výročí vzniku legií. Proběhla v Obecním domě v Opavě, na Ostrožné ulici. Na výstavu jste srdečně zváni po celou dobu jejího otevření, tedy od 16. 5. do 29. 6. 2014. Vernisáž přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
8. 5. 2014 Oslavili jsme 69. výročí konce 2. sv. války. Vítězství ve druhé světové válce bylo vykoupeno velmi draze - zahynulo 55 miliónů lidí, Evropa byla v rozvalinách se zničenou ekonomikou, svět rozdělený na dva tábory. Přikládám prezentaci o účasti na dvou akcích. Prezentace
1. 5. 2014 Byla zahájena sezona 2014 prohlídek muzea opevnění OP-S-25 Milostovice. Slavnostní prohlídka proběhne dne 8.5.2014 od 14 do 18 hodin. Další prohlídky každou neděli od 14 do 18 hodin. Více na : http://www.opevneni-milostovice.com/
30. 4. 2014 V uplynulých dnech se řada z nás zúčastnila akcí v souvislosti s oslavami 69. výročí osvobození ostravska a celé naší vlasti od fašismu. Některé z nich jsem se snažil dát do přiložené prezentace. Výbor Jednoty děkuje všem, kteří se svou účastí podíleli na zdárném průběhu oslav. Prezentace
16. 4. 2014 Ve dnech 10. - 15. dubna proběhla pouť po historii a krásách Ukrajiny. Akci jsme inzerovali, proto se přihlásilo a zúčastnilo i pět členů naší Jednoty ČsOL MSK. S průběhem Vás seznámí přiložená prezentace. Prezentace
16. 4. 2014 Bratři legionáři, sestry legionářky. Srdečně Vás zveme na Členskou schůzi Jednoty ČsOL MSK, která se koná v sobotu dne 14. 6. 2014 v Ostravě v hotelu MAX, Nádražní 839/186. Zahájení v 10:00 hodin. Oběd pro účastníky schůze bude zabezpečen.
12. 4. 2014 Br. Mgr. Pavel Skácel, předseda naší Jednoty, pracuje nově v Praze na ústředí ČsOL, jako „Vedoucí projektu péče o válečné veterány“.
21. 3. 2014 Proběhla v Opavě přednáška "NORSKO-1940, mohli jsme se (u)bránit?" o operaci Weserübung, tedy o přepadení Dánska a Norska Německem 9.4.1940, kterou provedl Mgr. Mario Kiriakov. Podrobnější informace v přiložené prezentaci. Prezentace
14. 3. 2014 V Ostravě na Českobratrské ulici, před budovou Policie proběhla vzpomínková akce na události v roce 1939. Bylo to přesně v čase, kdy hitlerovské komando obsadilo v roce 1939 ostravskou budovu policie a násilně ji paralyzovalo! Přítomno bylo 14 členů naší Jednoty MSK ČsOL, kteří se zapojili do organizace akce. Průběh přibližuje přiložená prezentace. Prezentace
17. 2. 2014 Hlavní únorovou akcí, kterou jsme organizovali společně s Rotary klubem a Maticí slezskou, bylo slavnostní odhalení pomníku při příležitosti 130. výročí narození - českému politikovi, novináři a především příslušníku Československých legií v Rusku - Josefu (Joži) Davidovi. Prezentace
29. 1. 2014 Proběhla vzpomínková slavnost na hlavním hřbitově ve Slezské Ostravě. Pořadatelé, Jednota ČsOL MSK a ČSBS Ostrava, položili věnec k památníku vojáků, kteří zemřeli v lazaretu a v nemocnici na následky nemocí a zranění utrpěných v 1. světové válce. Prezentace
26. 1. 2014 Proběhl velmi pěkný pietní akt u památníku obětí "sedmidenní války" v Orlové. Všem našim členům, kteří se zúčastnili výbor děkuje. Atmosféru přibližuje přiložená prezentace. Pozitivem je přítomnost polských zástupců! Prezentace
25. 1. 2014 Máme za sebou jednu z hlavních letošních akcí, 1. Zimní legiomarš. A nutno říci, že to byla akce velmi úspěšná. I v třeskutých mrazech, jak dokládá přiložená prezentace, jsme se sešli, potýrali svoje těla a uctili památku obětí u památníku gen. Šnejdárka. Všem přítomným členům naší jednoty MSK děkuji za vzornou přípravu a provedení celé akce. Prezentace
4. 1. 2014 Hned na počátku nového roku se naši členové zúčastnili tradiční novoročení akce Helfštýnská šlápota 2014. Krásné fotografie poskytla "Babuna"! Prezentace
30. 11. 2013 V sobotu dne 23.11.2013 proběhla Výroční členská schůze Krajské jednoty ČsOL MSK. Průběh jednání nám přibližuje následující prezentace. Prezentace
30. 11. 2013 V měsíci listopadu jsme oslavili 11. 11. Den válečných veteránů. Tento den se u nás i ve světě slaví k uctění památky účastníků válek. V České republice byl svátek zaveden v listopadu 2001. Datum bylo vybráno symbolicky, protože 11. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří, kterým byly ukončeny boje první světové války. Prezentace
3. 11. 2013 Bratři legionáři, sestry legionářky. Srdečně Vás zveme na Výroční členskou schůzi Krajské jednoty ČsOL MSK, která se koná v sobotu dne 23.11.2013 v Opavě. Zahájení v 10:00 hodin v hotelu IBERIA (Iberia Trade, Pekařská 11, Opava). Oběd pro účastníky schůze bude zabezpečen. Prezentace
3. 11. 2013 28.10.2013 V Českém Těšíně se konala oslava 95. výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky. U pomníku TGM se sešli občané města. Úvodní projev přednesl předseda Matice slezské Ing. Lubomír Matěj, poté vystoupil pplk. v zál. Ing. Jiří Bílský, místopředseda  ČaSOD Vyškov a člen prezídia ČaSOD Praha a člen ČsOL Jednoty Moravskoslezského kraje. Čestnou stráž u pomníku zabezpečili členové KVH Chotěbuz pod velením Pavla Bartečka. Položením kytic a hymnou ČSR byla oslava ukončena. Fotografie
2. 11. 2013 28.10.2013 Den vzniku samostatného československého státu. Tento významný den jsme oslavili účastí na tradičním pietním setkání na Masarykově třídě v Opavě u pamětní desky T. G. Masaryka a také vlastním vystoupením na veřejnosti u pěchotního srubu OP-S 25 Trigonometr u Milostovic. Prezentace
28. 10. 2013 24.10.2013 Naproti Kazani, starobylému hlavnímu městu Tatarstánu, se za mohutnou řekou Volhou v obci Verchnij Uslon tyčí nový Památník našim legionářům. Připomíná jedno z nejtěžších střetnutí, kterými českoslovenští legionáři při své ruské anabázi na sklonku první světové války prošli. Slavnostního otevření památníku se zúčastnili i naši zástupci Jednoty MSK. Prezentace
6. 10. 2013 Příslušníci SVV MSK podpořili v pátek 20.9.2013 pietní akci v obci Liptaň - u pomníku, který připomíná tragédii, kdy v nerovném boji s nacistickými ordnery hrdinou smrtí padlo před 75 léty šest příslušníků Stráže obrany státu. Prezentace
31. 8. 2013 ČsOL organizuje již podruhé tento rok "Výpravu do míst památných bojů" KYJEV 1943 – 2013. Podrobnosti o této akci najdete na stránce: http://kyjev-2013.webnode.cz/. Přihlášky nebo informace které Vás zajímají zasílejte na kyjev2013@seznam.cz, a nebo na telefon 777 001 291.
2. 8. 2013 Dne 27. července 2013 se uskutečnil LEGIONÁŘSKÝ MARŠ po hraničních hřebenech českého Těšínska. Akce proběhla ve čtyřicetistupňových vedrech, ale byla velmi úspěšná. Přikládám prezentaci, která ve zkratce ukazuje její průběh.
29. 6. 2013 Dne 27. července 2013 od 07:00 do 21:00 hodin se uskuteční LEGIONÁŘSKÝ MARŠ po hraničních hřebenech českého Těšínska. Celou akci pořádá naše Jednota ČsOL Moravskoslezského kraje, společně s Jednotou ČsOL Frýdek-Místek a Jednotou ČsOL Ostrava 1. Všichni jste srdečně zváni. Budeme se těšit, že pozvete i Vaše rodinné příslušníky a přátele. Pozvánka (prezentace)
24. 6. 2013 Dne 22. 6. 2013 se uskutečnila vzpomínková slavnost ve vesnici Štítina, před rodným domem gen. Heliodora Píky. Této akce účastnila i delegace ČSOL jednota Opava a jednota MSK, vedená čestným předsedou jednoty plk. v.v. Andrejem Kobou. V této delegaci byli dále ses. Mirka Kaštovská, br. plk. v.v. Ing. Žáček a br. pplk. v.v. Mgr. Pavel Skácel. Shromáždění uctili památku tohoto legionáře a důstojníka naší armády. Fotografie
23. 6. 2013 Sádek u Opavy - 22.6.2013: SVV MSK uctilo památku Jana Kubiše u příležitosti jeho stých narozenin a třetího výročí odhalení pamětní desky
23. 6. 2013 Projekt Československé obce legionářské Jednoty Chrudim - OHEŇBEZNADĚJE. Jste srdečně zváni.
6. 6. 2013 Čas od času je nutno odjet i na dovolenou. Svoji nabídku nám poslala i VOLAREZA:
Bítov
Karlovy Vary
Měřín
29. 5. 2013

Dne 13. června 2013 od 08:00 do 21:00 hodin se uskuteční ve Sportovním areálu v obci Štítina u Opavy - CHARITATIVNÍ AKCE "SPORTEM PRO DĚTI". Výtěžek této akce a charitativní sbírky bude předán ve prospěch žáků Základní školy a Praktické školy v Opavě na ulici Slezského odboje a budou z ní zakoupeny pomůcky pro výuku fyzicky a mentálně hendikepovaných dětí.

Výbor naší Jednoty ČsOL MSK, společně s Jednotou ČsOL Opava se rozhodl zaslat na podporu fyzicky a mentálně hendikepovaných dětí symbolický dárkový šek v hodnotě 3000 Kč. Dále se budeme podílet na organizaci.

Na tuto velmi prospěšnou akci jste zváni, Vy i Vaši rodinní příslušníci a přátelé.

Plakát ke stažení zde

21. 5. 2013 Bratři legionáři, Náboženská obec CČSH v Ostravě-Zábřehu a Československá obec legionářská Jednota Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou dne 7. července 2013 v 10 hodin k bohoslužbám v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu. V závěru bohoslužeb budou slavnostně položeny věnce k památníku Československých legionářů. Pozvánka
9. 5. 2013

Areál čs. opevnění Opava-Milostovice, který spravuje Klub vojenské historie Opava funguje od roku 1998 a OP-S 25 Trigonometr je jádrem jejich činnosti. Dne 8. května, v den osvobození, byl v Areálu čs. Opevnění Opava - Milostovice zahájen letošní provoz pro veřejnost. Od tohoto dne mohou návštěvníci každou neděli od 14.00 do 18.00 hod. provést prohlídku objektu. Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jiném termínu.

U pěchotního srubu OP-S 25 Trigonometr při této příležitosti převzali členové naší Jednoty Moravskoslezského kraje, příslušníci KVH Opava ocenění. Čestným uznáním za jejich aktivní činnost je ocenil RV ČsOL. Čestné uznání je malou náplastí za stovky hodin a investice v řádu desítek tisíc ročně. V tento den jsme také uctili památku národního hrdiny Jana Kubiše, který sloužil před válkou v Sádku.

Zároveň jsem měli zajímavý výklad o dělostřeleckém srubu Šibenice, který byl budován v blízkosti Sádku. Výklad provedl br. Svoboda, který se stal novým členem naší jednoty.

Prezentace ke stažení zde (12,67 MB)

4. 5. 2013 Bratři legionáři, jsme srdečně zváni na akci "Pocta válečným veteránům" konané v Poděbradech dne 15. 5. 2013. Zájemci se mohou hlásit na sekretariátu ČsOL u paní Dany Noskové (tel. 224 266 241 nebo na projektpovv@csol.cz). Autobus je zabezpečen - odjezd z Prahy od hotelu Diplomat v 13:30 hodin - od hotelu Legie v 14:00 hodin.
Další informace zde
1. 5. 2013 Dne 28.4.2013 se uskutečnil v rámci oslav 68. výročí osvobození Slezska Rudou armádou na hřbitově v Orlové u památníku obětí "sedmidenní války" pietní akt, který organizovaly Jednoty ČsOL MSK a OV1.
Prezentace ke stažení (10,22 MB)
4. 4. 2013 Prezentace: Koncert Marianum Opava 23.3.2013 (43,48 MB)
29. 3. 2013 Novinky na OP S 25 - neděle 24.3.2013: Práce na obnově expozice muzea vrcholí. Do původní podoby upravené místnosti dělostřeleckých pozorovatelů a velitele objektu. Fotografie
22. 3. 2013 Prezentace: Československé zbraně (9,13 MB)
18. 3. 2013 Pozvánka: Czech Army Strongman – 20. 4. 2013 v Břeclavi
18. 3. 2013 Za přispění a osobní intervenci br.předsedy ČsOL MS kraje, je náš kamarád, válečný veterán a člen Jednoty ČsOL br.Galland Richard hospitalizován s dlouhodobými zdravotními problémy v nemocnici Motol. Richarde, přejeme Ti brzké uzdravení a návrat domů.
14. 3. 2013 VI. ročník střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra Šimonky:
pozvánka + propozice + přihláška
14. 3. 2013

Bratři legionáři, přátelé,

v neděli 10.3.2013 jsme našli přesné místo posledního odpočinku brigádního generála Jana Satorie a jeho manželky. Hledáme a jsme na dobré "stopě" jeho vnučky.

Lásku k vlasti dokaž činem vytrvej pak nezahynem! Věrnou stráž vlasti máš, pokud dýchá hraničář!

Václav Zavadil st.

další informace

9. 3. 2013 Koncert pro válečné vetarány: pozvánka + program koncertu
21. 2. 2013 Do sekce Odkazy přidán odkaz Facebook - Československá obec legionářská
12. 2. 2013 iDnes.cz: Váleční veteráni: Najít uplatnění na trhu práce je pro nás těžké
12. 2. 2013 iDnes.cz: Válečných veteránů je moc. Stát bude přísnější, ale dá šanci i „civilům“
2. 2. 2013 Pamětní list
30. 1. 2013 http://www.tvportaly.cz/orlova
30. 1. 2013 Prezentace: Orlová 26. 1. 2013 (22,4 MB) a Bystřice nad Olší 27.1.2013 (15,7 MB)
25. 1. 2013 VOLAREZA - Františkovy Lázně - Valentýnský pobyt 2013
12. 1. 2013 JOSEF ŠNEJDÁREK: Co jsem prožil
5. 1. 2013 Zemřel kpt.Ing. Dalibor Javořík
5. 1. 2013 Hlavní akce v lednu - Setkání v Orlové
28. 12. 2012 O památníku armádního generála Josefa Šnejdárka a událostech, které následovaly
28. 12. 2012 iDnes.cz: Českého hrdinu mají Poláci za zločince. Jeho pomník rozbouřil Těšínsko
21. 12. 2012 Výstřely za Marcela Janoška + fotografie
12. 12. 2012 Článek v MF Dnes: Vykořeněná
10. 12. 2012 Br.Chráska Pavel převzal z rukou náčelníka generálního štábu generálporučíka Petra Pavla ocenění "Český patriot". Fotografie
1. 12. 2012 Aktualizována sekce Kontakty
27. 11. 2012 Do sekce Odkazy přidán odkaz http://www.snejdarek.ic.cz/
27. 11. 2012 V sekci Legie 100 doplněny prezentace LEGIE 100, ODBOJ - LEGIONÁŘI (1) a ODBOJ - LEGIONÁŘI (2)
27. 11. 2012 Výroční schůze SVV+ČsOL MS kraje 2012: fotografie + prezentace
13. 11. 2012 Zapálením svíček uctili památku Válečných veteránů, členové KVH Opava a ČsOL dne 11.11.2012 na pěchotním srubu OP-S-25 U trigonometru v Milostovicích. Fotografie
8. 11. 2012 Odkaz: http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2012-2013/ceskoslovenska-obec-legionarska/
31. 10. 2012 Pohár předsedy ČsOL ve střelbě z velkorážní pistole + plakát
30. 10. 2012

27.10.2012 bylav Husově sboru Církve Československé Husitské v Ostravě-Zábřehu sloužena mše na Památku zesnulých. Při této příležitosti jsme uspořádali malý vzpomínkový koutek bratrům legionářům, kteří se podíleli v roce 1932 na stavbě Husova sboru.

Přílohy: Prsť od ZBOROVA, br. F.V.Hrbáč, br. Alois Mojzisek, br. Frantisek Novak, br. Jan Rozsypal, br. Valentin Klimek

Fotografie

30. 10. 2012 Blahopřejeme. Právě včera si připomněla 53. brigáda průzkumu a el. boje 7. výročí založení. Slavnost se konala u památníku v Hrabyni, kde byla řadě příslušníků předána resortní vyznamenání. Zároveň byl představen bojový prapor 532. praporu el. boje. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda naší jednoty.
28. 10. 2012 TANGO 32 + fotografie
28. 10. 2012 Odhalení památníku v Kunguru
28. 10. 2012 Struktura projektu "Legie 100"
16. 10. 2012 Pozvánka: 69. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu
16. 10. 2012 Pozvánka: Pietní vzpomínka u Pomníku čs. legionářů v Praze
10. 10. 2012 Opava – Milostovice - Oscarsborg
23. 9. 2012 IV. ročník střelecké soutěže jednotlivců "Memoriál Marie Ljalkové" a "Memoriál Padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii" tříčlenných družstev
11. 9. 2012 Den výsadkových vojsk v České republice
27. 8. 2012 Účast na pietním aktu v ARCU
12. 8. 2012 War Veterans Cup 2012
23. 7. 2012 Schůze výboru - červenec 2012
19. 7. 2012 Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce
2. 7. 2012

Dne 30.06.2012 v 10:00 byl položen věnec k pamětní desce J.Kubiše v Sádku u Velkých Heraltic. Vzpomínkové akce se za krásného letního počasí zúčastnili členové výboru SVV + ČsOL MS kraje ve složení : br.Skácel, br.Vrtný, br.Hroza, br.Tománek a br.Antl. Budova hasičské zbrojnice, kde je deska instalována, prochází v současné době rekonstrukcí.

S pozdravem
ANTL Pavel

Fotografie

19. 6. 2012

Dne 18.6.2012 proběhla v rodné obci hrdiny Jana Kubiše vzpomínková slavnost u příležitosti 70 výročí jeho úmrtí. Slavnosti se zúčastnili bratr předseda a br. Žalman. Fotografie jsou ze slavnosti a pohled je na rodný dům. Tento dům je v žalostném stavu a je vypsána sbírka na jeho opravu. Naše jednota by mohla uspořádat sbírku a na opravu tohoto domu přispět. Vznikne tam expozice určená pro vlasteneckou výchovu.

S pozdravem
Pavel Skácel

Fotografie

29. 5. 2012

Ve dnech 25.5. – 27.5.2012 se v Holčovicích uskutečnil 2.ročník " AIRSOFT MILITARY AKCE – KONFLIKT NA BALKÁNĚ". Spolu s předsedou Jednoty ČsOL MS kraje Pavlem Skácelem, který zároveň plnil funkci fotografa, jsme přijali pozvání hlavního pořadatele celé akce a člena ČsOL Vladimíra "Haarma" Tománka a v sobotu, za krásného počasí, jsme se krátce v dopoledních hodinách této akce zúčastnili. Víkendová akce byla tématicky zaměřena na konflikt mezi Krajinskými Srby a Chorvaty a zúčastnilo se jí několik desítek členů z různých airsoftových jednotek. V pátek si členové jednotlivých stran vybudovali svoje vesnice a vojenské postavení a zákopy. Byla vytvořena zóna "separace" na oddělení znepřátelených stran, kterou nesměl narušit žádný z bojovníků. Během pátečního odpoledne už začaly první konflikty a přestřelky mezi oběma stranami, které pokračovali i v nočních hodinách. Hned po našem příjezdu nás br.Tománek nečekaně zapojil do hlavního dění. Byli jsme přítomni vyjednávání o povolení vstupu zástupců UN do srbské i chorvatské vesnice. Oba velitelé vesnic svoji roli sehráli přesvědčivé a vstup nám byl umožněn až po dlouhém vyjednávání. Poté jsme bojiště, za zvuků pyrotechniky a palby airsoftových zbraní, opustili. Haarme, ještě jednou děkujeme za pozvání a snad se v Holčovicích uvidíme i příští rok.

ANTL Pavel
člen výboru ČsOL Ms kraje

Fotografie z AIRSOFT MILITARY AKCE – KONFLIKT NA BALKÁNĚ

28. 5. 2012 Vložen článek Od genocidy páchané Němci na našem národu k přesídlení tzv. sudetských Němců od PhDr. Václava Kurala, CSc.
28. 5. 2012 Fotogalerie: ČSOL vydala památník 5. Manifestačního sněmu spolu s pěknou pamětní mincí
28. 5. 2012 Článek na ČT24.cz: Zeď opavských kasáren zdobí deska Jana Kubiše + proslov
16. 5. 2012 Dne 28. 5. 2012 v 10.30 bude v areálu MMO na Krnovské ulici slavnostně odhalena pamětní deska hrdinovi českého národa Janu Kubišovi plk. in memoriam. Srdečně zveme všechny členy, kdo chtějí uctít svojí přítomností jeho památku.
2. 5. 2012 Formulář: Žádost na uniformy
26. 4. 2012 Uniformy - cenová nabídka
24. 4. 2012 Do sekce Fotogalerie přidány fotky Zasedání RV ČSOL
22. 4. 2012 Do sekce Odkazy přidáno Sdružení válečných veteránů ČR - Jihočeský kraj
22. 4. 2012 Prezentace: ANTIKWALL - REVERSIJDE (Beglie)
16. 4. 2012 Do sekce Odkazy přidán Konflikt na Balkánu (airsoft-military akce)
15. 4. 2012 Vytvořena galerie Novinky u KVH v Milostovicích
13. 4. 2012 Vzpomínkové setkání u příležitosti 67. výročí osvobození Opavy
9. 4. 2012 2. ročník airsoft - MILITARY AKCE KONFLIKT NA BALKÁNĚ
8. 4. 2012 Spuštěna nová sekce Válečná videa.
30. 3. 2012 Web Jednoty Československé obce legionářské a Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje se nyní nachází na nové doméně http://www.svv-msk.cz/
29. 3. 2012 2. vojenský pochod Jedovnice
23. 3. 2012 VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA – UNPROFOR 20 AKTUALITY
23. 2. 2012 Krvavé mise OSN - Jindřich Marek
22. 2. 2012 1. Vojenský pochod gen. M. R. Štefánika
19. 2. 2012 VOLAREZA - Vyberte si již nyní vhodný termín pro Vaši dovolenou se slevou v atraktivních lokalitách České republiky
15. 2. 2012 Propozice třetího ročníku CZECH ARMY STRONGMAN 2012
12. 2. 2012 Vojenský víceboj 3.3.2012 - Ludvíkovice u Děčína AZ
12. 2. 2012 Pamětní pochod Charkov – Sokolovo 1943, závod tříčlenných družstev na 50 km
12. 2. 2012 Spuštěna nová sekce Odkazy
23. 1. 2012 Informace o průběhu žalob ve věci protiústavnosti výsluh
23. 1. 2012 Informace k projektu "Z války / armády do civilního zaměstnání"
3. 1. 2012 Šťastný a úspěšný nový rok 2012 Vám přeje Výbor jednoty Moravskoslezského kraje
27. 12. 2011 Nový projekt Sdružení válečných veteránů pro válečné veterány: "Z války/armády do civilního zaměstnání"
13. 12. 2011 Nabídka VOLAREZA
29. 11. 2011 Nabídka kúčasti v projektu: informace + dotazník uchazeče
21. 11. 2011 Výroční schůze jednoty ČSOL a SVV, 19. 11. 2011 Opava
13. 11. 2011

Bratři veteráni

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 7. listopadu 2011 zemřela paní plk. v.v. Marie Ljalková-Lastovecká ve svých nedožitých 91 letech. Rozloučení s nositelkou Řádu bílého lva, snajperkou - pozorovatelem od Sokolova 1943, příslušnicí čs. zahraniční armády v SSSR, válečnou veteránkou - člověkem Marií Ljalkovou - Lastoveckou se uskuteční v Brně v obřadní síni krematoria dne 18. listopadu 2011 od 13.30 hodin.

S úctou a poděkováním
Československá obec legionářská

parte

9. 11. 2011 Pohár předsedy ČsOL ve střelbě z velkorážní pistole: leták + info
18. 10. 2011 Pozvánka na ples veteránů
16. 10. 2011 Do sekce Seznam padlých vojáků doplněn rtm. VERNER Adrian.
13. 10. 2011 Opava - Milostovice 28. 10. 2011: Den vzniku samostatného státu
19. 9. 2011 Pozvánka na střeleckou soutěž "O pohár předsedy ČsOL – Veteránský revolver"
8. 8. 2011 Do pravého sloupce přidán odkaz na web www.nova-armada.cz.
31. 7. 2011 Pozvánka na den veteránů
1. 7. 2011 Žádost o vydání poukazu k nákupu uniformy ČsOL + ceník
29. 6. 2011 Výzkum - prosba
8. 6. 2011 Vytvořena nová sekce Články. Vložen článek Generál Mladić, Srebrenica a lži od Václava Dvořáka.
7. 6. 2011 Nabídka: Cesta na území bývalé Jugoslávie
6. 6. 2011 Do fotogalerie bylo přidáno album 5. manifestační sněm Československé obce legionářské
6. 6. 2011 Článek na internetovém portálu ČT24.cz: Legionářská obec uspořádala po 64 letech manifestační sněm
5. 6. 2011 Do seznamu padlých českých vojáků doplněn rtm. VYROUBAL Robert
8. 5. 2011 Do fotogalerie přidány alba Kladení věnců na městském hřbitově v Opavě a Pietní akt Hrabyně
8. 5. 2011 Článek na serveru ČeskéNoviny.cz: Bývalý voják žaluje ministerstvo obrany kvůli zdanění výsluh
2. 5. 2011 Do fotogalerie přidány alba Kladení věnců v Opavě a 66. výročí osvobození Ostravy.
15. 4. 2011 Letní tábor Legie 2011 - leták + přihláška + žádost o příspěvek
14. 4. 2011 Váleční veteráni, bratři legionáři
Dne 8.5.2011 v 10:00 se uskuteční u Hrabyňského památníku vzpomínkový akt k 66.výročí ukončení 2.světové války, kterého se zúčastní členové SVV + ČsOL Jednoty Moravskoslezského kraje. Je to jedna z mála akcí, kdy se můžeme my novodobí váleční veteráni a bratři legionáři setkat a zavzpomínat na naši účast v zahraničních misích. Vezměte sebou své potomky, nebo vnoučata. Je to ideální příležitost k prohlídce zrekonstruovaných prostor památníku. http://www.szmo.cz/rubrika/25/expozicni-arealy/pamatnik-ii-svetove-valky-hrabyne.html
ANTL Pavel
člen výboru SVV+ČsOL Ms kraje
14. 4. 2011 Slavnostní akt k příležitosti 66. výročí osvobození města Ostravy
14. 4. 2011 Vzpomínka na 66. výročí osvobození Opavy
14. 4. 2011 Manifestační sněm
22. 3. 2011 1. vojenský pochod Brno
11. 3. 2011 Propozice druhého ročníku závodu CZECH  ARMY  STRONGMAN
16. 2. 2011

Na Sněmu SVV ČR 2011 dne 22.1.2011 bylo schváleno Usnesení, jímž vznikla Odborná komise k posouzení zdanění výsluhového příspěvku. Odborná komise je složena z členů SVV ČR, bývalých vojáků neveteránů, policistů, hasičů, celníků. Sdružení válečných veteránů založilo u Fio banky účet č: 2700105961/2010. Za 14 dnů 650 osob přispělo na předpokládané platby za právní zastupování. Bohužel, z tohoto počtu je pouze 10% válečných veteránů. Variabilní symbol rozlišuje plátce. Váleční veteráni mají udávat VS ve formě: 221***** - kde hvězdička znamená číslo průkazu člena SVV. (Najdeš ho pod svou fotografií). Pozor ne číslo Osvědčení VV vydávané ministerstvem obrany! Pokud se rozhodneš přispět na toto konto, nezapomeň dát variabilní symbol v uvedené formě. Pokud chceš pracovat v této komisi a nebo se alespoň zúčastnit jejich jednání, přihlaš se e-mailem na svvcr@seznam.cz, dostaneš potřebné informace.

Představenstvo SVV ČR
adresa: P.O.Box 64; 120 00 Praha 2
mobil: 606 256 988
Fax: 224 431 089

14. 2. 2011 Posttraumatická stresová porucha - Ing. Jaroslav Kulíšek
14. 2. 2011 Spuštěná nová podoba Fotogalerie a nová sekce Seznam padlých vojáků.
28. 1. 2011 Diagnóza - Posttraumatický syndrom u vojáků (Česká televize)
20. 1. 2011 Aktualizovaná stránka Kontakty. Doplněn člen výboru p. Václav Zavadil.
11. 1. 2011 Zimní pobyt a relax v Jeseníkách ve VZ Ovčárna pod Pradědem
9. 1. 2011 Zdanění výsluhového příspěvku
21. 12. 2010 Změny v poskytování ozdravných pobytů
5. 12. 2010 Den válečných veteránů dne 11. 11. 2010 - plné znění projevu br. předsedy v Hrabyni + foto
30.11.2010 Kritika části současné expozice v Slezském zemském muzeu Památníku II. Světové války v Hrabyni a žádost o její změnu
11. 11. 2010 Aktualizovaná stránka Vlastenecká výchova na školách
10. 11. 2010 Cesta proti času
5. 11. 2010 Pozvánka na výroční volební schůzi SVV ČR a ČSOL MS kraje
27. 10. 2010 Akce ke dni vzniku samostatného státu 28.10.2010 v Opavě - Milostovicích od 12.00 hodin. Leták zde.
3. 8. 2010 Sdružení válečných veteránů ČR Vás zve ke vzpomínkovému setkání při příležitosti 15. výročí  úmrtí ppor. i.m. Petra VALEŠE při výkonu služby v zahraniční misi UNCRO na území bývalé Jugoslavie. Více informací zde.

9. 7. 2010 Odhalení pamětní desky Jana Kubiše
21. 5. 2010 Mimořádná příležitost – letní tábor Legionář
12. 5. 2010 Dne 8. 5. 2010 byl otevřen, v rámci oslav 65. výročí od ukončení II. sv. války, pěchotní srub OP S 25 U trigonometru v Opavě Milostovicích, který je provozován jako památník čs. opevnění Klubem vojenské historie Opava za podpory ČSOL a SVV jednoty MS kraje. Nově doplněnou expozici shlédlo, přes značnou nepřízeň počasí více než sto návštěvníků.
22. 4. 2010 Spuštěna návštěvní kniha
18. 4. 2010 Dopis br. Kulíška
17. 4. 2010 Dopis předsedy KO SVV
14. 4. 2010 Oficiální spuštění webových stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilování a kulturistika, trénink i výživa
© svv-msk