Web Jednoty Československé obce legionářské a

Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje

Vlastenecká výchova na školách

Nabídka pro školy:

Nabízíme přednášky a besedy s účastníky misí OSN v zahraničí.
Přednášky a besedy jsou směřované k výročím bojů za osvobození naší vlasti nebo přednášky přibližující slavné výročí založení ČS legií.

Cílem je napomoci školám a učitelům při vlastenecké výchově při využití moderních pomůcek a metod. Prováděním besed jsou pověřováni přímí účastníci misí a nebo lektoři s pedagogickým vzděláním a praxí.
V roce 100. výročí založení ČS legií chceme uspořádat regionální konferenci studentů.

Délka trvání:1-2 vyučovací hodiny

Náklady na vybavení: sklenice vody pro přednášejícího. Ostatní náklady kryje ČSOL.

Počet účastníků: 15-25 studentů nebo žáků

Témata:

  • Tradice bojů Za naši svobodu (založení ČS legií ve Francii, v Rusku a nebo v Itálii)
  • Tradice bojů za naši svobodu (založení zahraničních jednotek v SSSR, Anglii, Francii a jejich podíl na osvobození naší vlasti)
  • Tradice bojů za naši svobodu (domácí odboj v době II SV)
  • Novodobé mírové mise OSN (v bývalé Jugoslavii, v Iráku, Afghánistánu)
  • Práce polní nemocnice v krizových oblastech

Prezentace:
LEGIE 100
ODBOJ - LEGIONÁŘI (1)
ODBOJ - LEGIONÁŘI (2)

© svv-msk
Stimulant synefrin pro spalování tuků